تیر, 1396 بدون نظر راهنمای پزشکی

پیشگیری و کنترل بیماری در سگها با واکسیناسیون

بعضی از توله ها درحالی که هنوز در دست پرورش دهندگان هستند در سن ۶ هفتگی مورد واکسیناسیون موقتی برای جلوگیری از ویروسهای دیستمپر، پاروا ویروس و هپاتیت قرار می گیرند. در ۹ هفتگی توله سگ شما باید برای جلوگیری از ویروسهای دیستمپر، هپاتیت (ICH) ، پاروا ویروس (CPV) و کننل کاف ، واکسیناسیون شوند. این امر بستگی دارد به جایی که شما زندگی می کنید ، برخی اوقات آنها برای بیماریهای دیگری مانند leptospirosis یا هاری احتیاج به واکسیناسیون دارند.
واکسنها مارکهای بسیار زیادی دارند ، برخی از آنها برای مبارزه با چند بیماری موثرند که باعث کاهش آمپول زدن به حیوان می شود. دامپزشک ، شما را برای انتخاب بهترین واکسن برای سگتان یاری خواهد کرد.

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری در سگها با واکسیناسیون به قرار زیر است :

سن : دو ماهه
نوع : سه، پنج، شش، هفت، نه گانه
تکرار : ماه بعد

سن : سه ماهه وبالاتر
نوع : سه، پنج، شش، هفت، نه گانه بهمراه واکسن هاری
تکرار : سال بعد ( هر سال 1 بار ، توضیح در انتهای مطلب )

واکسن سه گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس و هپاتیت).
• واکسن پنج گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، دو سویه پاراآنفلونزا)
• واکسن شش گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، دو سویه لپتوسپیروز)
• واکسن هفت گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، دو سویه لپتوسپیروز، و آدنو ویروس)
• واکسن نه گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، پنج سویه لپتوسپیروز)
• واکسن سه گانه گربه شامل ( رینوتراکئید، کلسی ویروس، پن لکوپنی

واکسیناسیون

در سگ واکسن هفت گانه

DHPPiLR (D=دیستمپر , H=هپاتیت عفونی ,P=پارووویروس ,Pi=پارا اینفولانزا ,L=لپتوسپیرا ,R= هاری)

واکسیناسیون تا 5 سال ادامه دارد هاری تا اخر عمر بهترین زمان 6-7 هفتگی 6 گانه 14-16 هفتگی 7 گانه و 10-12 هفتگی 6گانه تکرار سالیانه واکسن هاری ، زودترین زمان برای هاری 3 ماهگی است وبرای پلی والان 6-7هفتگی.

در ایران 2 ماهگی 6 گانه بار دوم 7گانه 3 ماهگی در دام بالای 3 ماه احتیاجی به تکرار نیست،برای دام ابستن بخصوص زنده تخفیف حدت یافته ممنوع است.

واکسیناسیون
پیشگیری و کنترل بیماری در سگها با واکسیناسیون

ویروس پاروا

مهمترین علامت گاستروانتریت هموراژیک استفراغ اسهال همراه خون و تازه

زیر 2 ماه ایجاد فرم قلبی (میوکاردیت) بروز مرگ ناگهانی

همراه خون مقدار زیادی پروتئین هم دفع میشود و از دست دادن مقدار زیادی البومین

سرم معمولی چندان موثر نیست (سرم امینو پلاسما از مرگ جلوگیری)

هدف اصلی روده باریک و بجای ملنا هماتوچزیا داریم بعلت شدت زیاد خونریزی

دیستمپر

فرم گوارشی: اسهال استفراق میتواند همراه خونریزی هم باشد.

فرم تنفسی:

فرم عصبی: بدترین فرم آنسفالیت

فرم دندانی: هایپو پلازی بالشتک کف پایی

فرم چشمی: کوریورتینیتیس زخمها در شبکیه و تلالو زرد رنگ در چشم به ان gold medal

درمان:pen…800000, Genta…, Serum 1/3,2/3 , B.complex. Dexamethazon

هپاتیت عفونی

عوارض گوارشی دارد ، صاحب دام معتقد است دام مسموم شده، عوارض عصبی دارد(در اثر عوارض کبدی)، سرگردان شدن آمونیاک در خون،

درمان: نئومایسین بخاطر اثر بر باکتری اوره آز+ اثر دارد و پروتئین جیره را کاهش میدهیم

 

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.