خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

لایحه حمایت از حقوق حیوانات
به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اکبری: لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از حقوق حیوانات/ حیوان آزاری تنها با جرم انگاری رفع نمی شود سرویس اجتماعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از حقوق حیوانات، گفت: حیوان آزاری تنها با جرم انگاری ...
ادامه مطلب