آماده كردن خونه قبل از ورود سگ

آماده كردن خونه قبل از ورود سگ
در مقالات گذشته (کارهایی که باید قبل از ورود سگ به خانه انجام دهیم،نکات قبل از خرید، وسايلى مورد نیاز سگ قبل از خرید) لوازم ضرورى كه بايد قبل از اوردن سگتون تهيه كنيد رو ليست كرديم كه البته در اينده بهش اضافه ميكنيم ، قدم بعدى آماده كردن ...
ادامه مطلب