اقداماتی که زمان سرمازدگی یا یخزدگی باید انجام دهید1

*سگ را خیلی آرام و با دقت جابجا کنید
*آن را به آهستگی گرم کنید
*یک بطری آب گرم یا بالشتک گرم که در زیر سگ قرار داده می شودمی تواند سودمند باشد.
*بالشتک گرم یا بطری آب گرم را در زیر پتو قرار دهید نه اینکه آن را مستقیم روی بدن سگ بگذارید.

درباره نویسنده

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.