H

نژاد هاسکی – Husky
بدون نظر H, Working, نژاد های سگ بر اساس دسته بندی AKC, نژاد های سگ بر اساس نام

سیبرین هاسکی نام خود را از زادگاهش، سیبری شرقی میگیرد آنها از نظر استقامت فوق العاده و ظاهری شگفت انگیز دارند، این نژاد به عنوان یک حیوان خانگی بسیار محبوب هست و می تواند خودش رو با شرایط خانه وقف دهد. سیبرین هاسگی سگی مستقل می باشد از ...

ادامه مطلب