D

نژاد دوبرمن – Doberman
بدون نظر D, Working, نژاد های سگ بر اساس دسته بندی AKC, نژاد های سگ بر اساس نام
دوبرمن یکی از باهوش ترین نژاد ها در گروه سگهای کار که در سراسر جهان بخوبی شناخته شده می باشد. دوبر من ها از لحاظ ظاهری، زیبا و از لحاظ رفتاری، مصمم با حرکات نجیب ، پرانرژی، نترس و اشرافی می باشند. آنها بسیار سازگار هستند وبرای زندگی به همراه ...
ادامه مطلب