Hound

نژاد سالوکی – Saluki
بدون نظر Hound, S, نژاد های سگ بر اساس دسته بندی AKC, نژاد های سگ بر اساس نام
سالوکی ظاهری شیک و زیبا دارد که برای قرن ها در خاورمیانه نه تنها به خاطر ظاهر جذاب خود، بلکه برای توانایی شکار خود نیز مورد توجه قرار گرفته است. سالوکی یکی از قدیمی ترین نژادهای شکارچی در این سیاره است، آنها در سال 1840 به انگلستان معرفی شدند ...
ادامه مطلب