نمونه کار استاندارد

نژاد دوبرمن – Doberman
بدون نظر D, Working, نژاد های سگ بر اساس دسته بندی AKC, نژاد های سگ بر اساس نام
دوبرمن یکی از باهوش ترین نژاد ها در گروه سگهای کار که در سراسر جهان بخوبی شناخته شده می باشد. دوبر من ها از لحاظ ظاهری، زیبا و از لحاظ رفتاری، مصمم با حرکات نجیب ، پرانرژی، نترس و اشرافی می باشند. آنها بسیار سازگار هستند وبرای زندگی به همراه ...
ادامه مطلب
نژاد بوکسر – Boxer
بدون نظر B, Working, نژاد های سگ بر اساس دسته بندی AKC, نژاد های سگ بر اساس نام
بوکسر – boxer و یا باکسر ها سگهایی با انرژی بالا هستند، این سگ ها به خاطر وفاداری خود مشهور هستند و این کار از آنها شخصیت های سرگرم کننده ساخته است. گفته می شود زمانی که یک فرد بوکسور را در اختیار داشته باشد، هرگز رویای داشتن نژاد ...
ادامه مطلب