تصاویری از حضور “شارون” در نقش هایکو (بازیگر سگ) در پشت صحنه فیلم سینمایی کوپال