رفع نادرستی های رفتاری

همواره آموزش سگها ساده و لذت بخش می باشد، با این وجود چالش اطمینان از اجتماعی شدن کامل سگ شما وجود دارد.

رفتار شناسی و روانشناسی سگها یکی از مهمترین مباحث آموزش و نگهداری در جهان می باشد. بدون داشتن دانش کافی در این زمینه و تجربیات لازم، این امر امکان پذیر نمی باشد.
نادرستی های رفتاری در سگهای نوجوان و یک سال به بالا ریشه در عدم آموزش صحیح و چگونگی رفتار سرپرستان و صاحبان بخصوص در تولگی و شکل گیری شخصیت آلفا در آنها را دارد.
این رخداد باعث عدم شکل گیری رابطه قوی میان شما و سگتان و نیز چالش های میان شما خواهد شد. بخاطر داشته باشید شناخت و درک زندگی غریزی سگها در طبیعت خود و معرفی مناسب قوانین هم زیستی با انسان ها در ایجاد رابطه خوب و قوی نقش بسیار مهمی دارد. برخی از نادرستی های رفتاری که این روزها در کشورمان بیشتر با آنها مواجه میشویم از قبیل واق واق کردن های اضافی و بی مورد، مغرور بودن، حس مالکیت به اشیاء و لوازم خانه، جویدن وسایل، پریدن روی افراد، عدم برقراری ارتباط خوب با افراد، پرخاشگری با سگها و سایر حیوانات، گاز گرفتن پا های افراد خانواده، دستشوی و علامت گذاری در همه جا، چاله کندن در باغچه ها و ترس از محیط می باشد.

رفع نادرستی های سگها نیاز به تلاش کافی، قطعیت و جدیت لازم به همراه تمارین منظم روزانه را دارد چرا که رفع و اصلاح یک رفتار غلط سگ، برای شما و سگتان به مراتب دشوار تر از آموزش فرمان جدید می باشد.

آموزش ها با تمرکز بر اثبات فرمانپذیری، آنالیز رفتاری، بررسی و شناخت کافی از شخصیت سگ شما برگزار می گردد.

همواره تلاش ما برای ایجاد یک تجربه صلح آمیز توام با آرامش و تسهیل راه های آموزشی برای شکل گیری شخصیت جدید سگ شما خواهد بود. در این کلاس ها با بهره گیری از آموزش های دوره مقدماتی و بازی های تعاملی که موجب آموختن مواردی چون کنترل قدرت گاز گرفتن و رفتار دوستانه با افراد جدید در سگ ها می شود.

همچنین رفتار شناسی و روانشناسی سگ ها ، چگونگی برقراری ارتباط، چگونگی مراقبت از آنها، چگونگی درک و فهمیدن منظور آنها بهمراه معرفی زندگی طبیعی و خلق و خوی غریزی آنها با توجه به رعایت حقوق حیوانات، در حین اجرای کلاس ها به شما آموزش خواهیم داد.