خفگی در سگ ها: اقداماتی که باید انجام دهید

*سعی کنید جسم خارجی را با دست خارج کنید

*سگ را محکم نگه دارید

*دهانش را باز کنید

*جسم خارجی را با دست بگیرید

*آن را به آرامی بیرون بکشی

 

برای سگ های کوچک اگر اعمال فوق موفقیت آمیز نبود:

*سگ را با گرفتن ران درست در بالای زانو بلند کنید و آن را به آرامی چندبار به جلو و عقب تاب دهید

*اگر موفقیت آمیز نبود از مانور هیملیچ (Heimlich) استفاده کنید (این عمل خروج هوا از ریه ها را تقویت کرده و جسم خارجی را به خارج از مجرای تنفسی می فرستد).

 

منبع : راهنمای کمک های اولیه و مراقبت بهداشتی سگ. ترجمه و تالیف: دکتر علیرضا قمریان
گردآونده : بهرام رجایی

درباره نویسنده

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.