شهریور, 1396 بدون نظر مقالات آموزشی

آموزش و تربیت سگ : نگرش اجتماعی سگها

در ذهن سگ ها من، شما، دیگر حیوانات خانگی و هر چیز دیگری در یک اجتماع قرار دارد صرف نظر از اینکه باهم در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنیم.

متخصصین و علاقمندان به طور یکسان باور دارند، سگها با نگرش اجتماعی زندگی می کنند. رفتار سگ ها به ما نشان داده است که یک سگ آلفا برگرفته از خلق به خوی غریزی و ژنتیکی خود رفتار می کند و این با برخی از رفتارهای سگ که بخاطر مشکلات و کمبودها ایجاد میشود، متفاوت است.

در دنیای سگ ها یک سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد‫ تا زمانی که یک سگ درخانه وجود داشته باشد شما کمتر شاهد بروز رفتارهای آلفا می باشید اما در خانه هایی که بیش از یک سگ وجود دارد شما از خود خواهید پرسید که چرا همیشه یک سگ قدرتمند تر است و سگ دیگر نیز سر به زیرتر و گوش به فرمان تر می باشد. این دقیقاً برخاسته از رفتارهای غریزی آنها و در واقع همان سلسله مراتب اجتماعی زندگیشان می باشد.

زمانی که دو سگ باهم زندگی می کنند یکی از آنها تکیه بر قدرت و هوش خود اقدام به تبدیل شدن سگ آلفا می کند.

مطمئنا اگر شما سرپرست دو یا چند سگ باشید، متوجه خواهید شد که سگ آلفا در میان سگ های شما کدام است. در حالی که هر دوی آنها از یک نژاد ، شرایط یکسان و سن مشابه برخوردار می باشند. این رفتارها به هیچ وجه غیر معمول نمی باشد و در تمامی خانه هایی که بیش از یک سگ را سرپرستی می کنند؛ دیده میشود. چرا که سگها برگرفته از غریزه خود و طبیعتشان رفتار میکنند.

منبع: www.dogtraininggeek.com.

مترجم: محمدرضا طالبی

درباره نویسنده

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.