آموزش و تربیت سگ : اقداماتی که باید پس از تصادف سگ با ماشین انجام دهید 1

مراحل ABC

A=کنترل راههای تنفسی (راه هوا)
B=کنترل تنفس
C=کنترل گردش خون
اگر سگتان هیچیک از علائم حیات را ندارد آنرا فورا به دامپزشک منتقل کنید.
اگر مراقبتهای مناسب دامپزشکی در دسترس نیست احیاء قلبی_تنفس را انجام دهید

 

منبع : راهنمای کمک های اولیه و مراقبت بهداشتی سگ. ترجمه و تالیف: دکتر علیرضا قمریان
گردآونده : بهرام رجایی

درباره نویسنده

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.